СЕКТОР ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ - ЧЕРТОЖНИ УСЛУГИ - СОФТУЕР

Нашата експертиза

Ние извършваме проектантски услуги в сферата на сградното строителство и строителството на инженерни съоръжения и конструкции. Нашият екип притежава дългогодишен опит, ноу-хау и експертиза във всички фази на проектирането от идеята до успешното завършване на проекта. Консултантските ни услуги обхващат всички конструктивни теми и въпроси по време на проектирането и строителството, както и оценка на състоянието на конструкцията на вече изградени обекти.

Нашите услуги