Административна сграда, Гълъбово

Oбектът се състои от две тела – четириетажно тяло със сутерен и едноетажно тяло. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонова скелетно-безгредова. Фундирането е с фундаментна плоча.

 • Локация:

  Гълъбово, България

 • Период на проекта:

  2008

 • Клиент:

  АВТ Консулт ЕООД

 • Услуги:

  Проектиране на конструктивна част

Други административни и офис сгради