Голф клуб, Балчик

Сградата е на два етажа, с многоскатен покрив. Носещата конструкция е стоманобетонова скелетно-безгредова, с греди по контура на етажната плоча. Фундиране – с единични фундаменти.

 • Локация:

  Балчик, България

 • Период на проекта:

  2008-2009

 • Клиент:

  АВТ Консулт ЕООД

 • Услуги:

  Проектиране на конструктивна част

Други хотели, спортни и рекреационни обекти