Офис сграда, София

Сградата е на четири етажа със сутерен и подземни гаражи. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонова скелетно-безгредова. Фундирането е с фундаментна плоча.

 • Локация:

  София, България

 • Период на проекта:

  2010-2011

 • Клиент:

  АВТ Консулт ЕООД

 • Услуги:

  Проектиране на конструктивна част

Други административни и офис сгради